Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 444

Október 1-től változik a Járványügyi intézkedési tervünk

2020. október 1-től iskolánk Járványügyi készültséget kezelő intézkedési terve az alábbiakkal egészül ki:

Az intézmény területére:

a) az ott foglalkoztatott személyen,

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d) a tanulón, felnőttképzési jogviszonyban lévő személyen és

e) a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

f) A tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy maszkot viselve az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

 A testhőmérséklet mérésére a főépületben a főbejáratnál két mérési helyen kerül sor. A testhőmérsékletmérés személyi feltételeinek biztosítására ügyeletesi beosztás készül.

A belépés során azt kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum Járványügyi Készültséget Kezelő Intézkedési Terve