Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 444

Tájékoztatás központi írásbeli felvételi vizsgáról

8. osztályosok figyelem!

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

2021. január 23. (szombat) 10 óra.

Helye: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum

            3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga (azok számára, akik január 23-án, a felvételi vizsgán alapos ok miatt nem tudtak megjelenni):

2021. január 28. (csütörtök) 14 óra

(Igazolás szükséges arról, miért nem tudtak részt venni a felvételi vizsgán az eredeti időpontban!)

A központi írásbeli felvételi második pótnapja:

2021. február 5. (péntek) 14 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A kérelem letölthető ITT

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. 16 óra.

 • Az írásbeli felvételi vizsga pontos részleteiről a tanulókat postai úton értesítjük.
 • Kérjük, az érintett tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel jelenjenek meg!
 • A vizsgára a tanulók fényképes azonosító igazolványt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt) hozzanak magukkal!

 

A javított vizsgadolgozatok megtekintése és az értékelőlapok átadásának időpontja:

2021. január 29. (péntek) 8-16 óra

Helye: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum

            3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10.

A második pótnapon vizsgázó tanulók számára a vizsgadolgozatok megtekintése és az értékelőlapok átadásának időpontja:

2021. február 10. (szerda) 8-16 óra

 • Az értékelőlapokat a tanuló, szülő veheti át. Másnak csak érvényes meghatalmazás esetén tudjuk átadni az értékelőlapokat!
 • A dolgozatok a helyszínen megtekinthetők, a vizsgázó kérésére és költségére a dolgozatokról másolat készíthető.
 • A javítással kapcsolatban (a javítási útmutatótól eltérő javítás esetén) a szülő a megtekintés napját követő munkanapon 16 óráig nyújthat be írásban észrevételt a vizsgaszervező intézménynél. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
 • Az eredeti értékelőlapokat meg kell őrizni, a középiskolába történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelőlapról készült másolatot!
 • Az értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában, elektronikus úton is megküldheti a vizsgázónak.

Iskolánkban a technikumi képzésre jelentkező tanulók számára a központi írásbeli felvételi vizsga megírása kötelező! Az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámot a felvételi eljárás során 50%-os súlyozással vesszük figyelembe.

 

SNI-s, BTMN-es tanulók számára a következő kedvezményeket biztosítjuk:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kellett a szakértői véleményt, valamint a szülő kérvényét a kedvezmények igénybevételére vonatkozóan.

Az iskola igazgatója határozatot hoz a szakértői véleményben foglaltak alapján a biztosított kedvezményekről, amit a tanuló postai úton megkap.

Az írásbeli felvételi vizsga megírása kötelező!

A kedvezmények a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően a következőek lehetnek:

 • időhosszabbítás (vizsgatárgyanként 15 perc)
 • segédeszköz (számológép, szövegszerkesztő program) használata
 • speciális feladatlap használata (pl. gyengénlátók esetében)
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés:

A felvételi dolgozatok pontozása a javítási útmutatók alapján történik.

Az SNI-s, BTMN-es tanulók számára a javítási útmutatóban meghatározott módosításokat figyelembe vesszük, a végső pontszámokat úgy arányosítjuk, hogy ne érje hátrány a tanulókat.

 

Szeretettel várunk minden 8. osztályos jelentkezőt!