Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 444

Tájékoztatás központi írásbeli felvételi vizsgáról

8. osztályosok figyelem!

 

A 9. évfolyamra jelentkező tanulók számára az írásbeli felvételi menete a következő:

A jelentkezés módja: Az Oktatási Hivatal által közzétett, központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményekben van lehetőség a központi írásbeli felvételi vizsgát megírni. A jelentkező abba a vizsgát szervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapot, ahol a központi írásbeli felvételi vizsgát meg kívánja írni.

 

A jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2019_2020beiskolazas/kifir_felveteli_taj_vizsgahelyszin_kereso

 

illetve iskolánk honlapjáról: http://www.agysz-miskolc.hu/

 

Jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára: 2019. december 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgatárgyai: matematika és magyar nyelv

 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

2020. január 18. (szombat) 10 óra.

 

Helye: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

            3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10.

 

 

Pótló központi írásbeli vizsga (azok számára, akik január 18-án, a felvételi vizsgán alapos ok miatt nem tudtak megjelenni): 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra.

(Igazolás szükséges arról, miért nem tudtak részt venni a felvételi vizsgán az eredeti időpontban!)

 

 • Az írásbeli felvételi vizsga pontos részleteiről a tanulókat postai úton értesítjük.
 • Kérjük, az érintett tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel jelenjenek meg!
 • A vizsgára a tanulók fényképes azonosító igazolványt hozzanak magukkal!

Az értékelőlapok átadásának időpontja:

2020. január 24. (péntek) 8-16 óra

Helye: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

            3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10.

 

 • Az értékelőlapokat a tanuló, szülő veheti át. Másnak csak érvényes meghatalmazás esetén tudjuk átadni az értékelőlapokat!
 • A dolgozatok a helyszínen megtekinthetők, a vizsgázó kérésére és költségére a dolgozatokról másolat készíthető.
 • A javítással kapcsolatban (a javítási útmutatótól eltérő javítás esetén) a szülő a következő munkanapon 16 óráig tehet írásban észrevételt.
 • Az eredeti értékelőlapokat meg kell őrizni, a középiskolába történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz az értékelőlapról készült másolatot kell csatolni!

Iskolánkban a technikumi képzésre jelentkező tanulók számára a központi írásbeli felvételi vizsga megírása kötelező! Az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámot a felvételi eljárás során 50%-os súlyozással vesszük figyelembe.

 

SNI-s, BTMN-es tanulók számára a következő kedvezményeket biztosítjuk:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell a szakértői véleményt, valamint a szülő kérvényét a kedvezmények igénybevételére vonatkozóan.

Az iskola igazgatója határozatot hoz a szakértői véleményben foglaltak alapján a biztosított kedvezményekről, amit a tanuló postai úton megkap.

Az írásbeli felvételi vizsga megírása kötelező!

A kedvezmények a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően a következőek lehetnek:

 • időhosszabbítás (vizsgatárgyanként 15 perc)
 • segédeszköz (számológép, szövegszerkesztő program) használata
 • speciális feladatlap használata (pl. gyengénlátók esetében)
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés

A felvételi dolgozatok pontozása a javítási útmutatók alapján történik.Az SNI-s, BTMN-es tanulók számára a javítási útmutatóban meghatározott módosításokat figyelembe vesszük, a végső pontszámokat úgy arányosítjuk, hogy ne érje hátrány a tanulókat.

Részletes tájékoztatás az SNI-s, BTMN-es tanulók részére: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf

Szeretettel várunk minden 8. osztályos jelentkezőt!