Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 444

Középfokú beiskolázás

 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2020/2021. tanévre

(OM azonosító: 203060)

 

Tagintézmény

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Telefonszám: +36/46-412-444

E-mail : titkarsag@agysz-miskolc.hu

Honlap: www.agysz-miskolc.hu    

Tagintézmény-vezető neve: Tátrai István József

Pályaválasztási felelős neve: Nagy Győző

E-mail címe: titkarsag@agysz-miskolc.hu

 

 

Képzési kínálat 

SZAKGIMNÁZIUM (TECHNIKUM)

Ágazat

5/13. évfolyam végén megszerezhető szakképesítés

Tagozat kódja

IX. Gépészet

Gépésztechnikus

0001

IX. Gépészet

Gépgyártástechnológiai technikus

0002

IX. Gépészet

Mechatronikai technikus

0003

A 10. évfolyam befejezését követően az ágazaton belül az átjárhatóság (megszerezhető szakképesítés módosítása) biztosított.

SZAKKÖZÉPISKOLA (SZAKKÉPZŐ ISKOLA)

Ágazat

Megszerezhető szakképesítés

Tagozat kódja

IX.  Gépészet

Gyártósori gépbeállító

0004

 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 

 1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények szerint.
 2. Egészségügyi alkalmasság.

 

 

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA

Egészségügyi alkalmasság esetén kizárólag a pontszámban kifejezett felvételi teljesítmény alapján.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE:

A felvételi a szakgimnáziumi (technikumi) képzéseinkre 2 részből áll:

 1. központi írásbeli felvételi vizsga
 2. szóbeli felvételi elbeszélgetés az intézményben

 

A felvételi pontok 3 részből tevődnek össze:

 1. általános iskolából hozott pontok
 2. a központi írásbeli felvételi vizsga pontjai
 3. a szóbeli felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok

 

A felvételi eljárás szakközépiskolai képzésre (szakképző iskolai) jelentkezők számára nincs.

Felvételi pontszámukat kizárólag az általános iskolából hozott pontok adják.

A felvétel feltétele a Bosch által kiállított fogadónyilatkozat.

 

A felvételi pontok számításának módja

SZAKGIMNÁZIUMI (TECHNIKUMI) KÉPZÉS ESETÉN

 • Általános iskola 7. év végi, 8. félévi történelem, idegen nyelv, fizika érdemjegyeinek összege (maximum 30 pont)
 • A központi felvételi eredmény összpontszámának a fele (maximum 50 pont)
 • A szóbeli elbeszélgetés eredménye (maximum 20 pont)
 • Az elérhető maximális pontszám: 100 pont

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI (SZAKKÉPZŐ ISKOLAI) KÉPZÉS ESETÉN

 • Általános iskola 7. év végi, 8. félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika érdemjegyeinek összege (maximum 50 pont).

 

A felvétel feltétele a Bosch által kiállított fogadónyilatkozat.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (13) aa) és ab) pontjában érintett jelentkezőkre vonatkozó speciális elbírálási szabályok: a szülői kérelem nyomán a szakértői véleményben foglaltak alapján iskolánk igazgatója határozatot hoz a tanulók számára biztosítandó lehetőségekről. A pontszám kialakításánál a mentességet figyelembe véve arányosítunk.

 

 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A TANULÓK SZÓBELI FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉSÉHEZ A SZAKGIMNÁZIUMI (TECHNIKUMI) OSZTÁLYOK TEKINTETÉBEN

a)         Személyes tulajdonságok, humán műveltség, valamely területhez kapcsolódó kiemelkedő teljesítmény (sport, fakultáció, stb.) (7 pont)

b)         Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességek, készségek (7 pont)

c)         Szakmacsoportos orientáltság, műveltség (6 pont)

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. március 6.

Azon tanulók számára, akik ebben az időpontban alapos indokkal nem tudnak megjelenni, pótnapot jelölünk ki. (2020. március 9., 2020. március 10. és 2020. március 12. 10 óra)

A szóbeli felvételi vizsga helye: a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

 

 

A szakgimnáziumi (technikumi) felvételi pontszámok számításánál a központi írásbeli felvételi vizsga összpontszámának (maximum 100 pont) a felét (maximum 50 pont) vesszük figyelembe.

A gyártósori gépbeállító képzésünk duális szakképzés, a gyakorlati képzés a BOSCH-ban folyik. A BOSCH előzetes elbeszélgetés alapján dönt arról, hogy melyik jelentkezővel köt tanulószerződést. Ennek időpontjáról a jelentkezést követően értesítést küldünk.

 

 

A szóbeli felvételi eljárás beosztása a szóbeli felvételi elbeszélgetés előtt, az iskola honlapján jelenik meg.

A felvételre javasoltak egészségügyi alkalmassági vizsgálatára 2020. május hónapban kerül sor az iskolaorvos beosztása alapján. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges előzetes orvosi vizsgálati eredmények listáját a postai úton küldött felvételi értesítéshez mellékeljük.

 

 

 

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

 

Nyílt Nap(ok):

2019. november 08.    10:00 – 12:00 (Pályaorientációs nap)

2019. november 27.    10:00 – 12:00

2019. december 02.    10:00 – 12:00

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége:

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon:

http://www.miskolci-szc.hu/